Saaremaa tansiöhtad

Anname hoo sisse regulaarsetele Saaremaa tantsuklubidele (tansiöhtatele), kus saab meite oma pärimusmuusikute järgi tantsida 19.- 20. sajandi külapidudel tantsitud tantsusid. Tansiöhtad toimuvad iga kuu viimasel reedel. Esialgu toimuvad tansiöhtad ringreisina ümber Saaremaa igaüks oma kihelkonnas, sealt edasi toimuvad tansiöhtad veel läbi käimata rahvamajades ja kogukonnakeskustes. 

Tansiöhtad on lastesõbralikud üritused, kuhu on oodatud kõik kogu perega. Kõik muusikud on palavalt palutud lugusid eest võtma ja kaasa musitseerima! Sissepääs tansiöhtatele on annetuse põhine. Muusikud pääsevad üritusele tasuta.

Jooksva info ürituste toimumise kohta saab liitudes tansiöhtate meililistiga (tansiohtad@sorvemaa.ee) või jälgides Sörvemaa Pärimuse Seltsi Facebook’i lehte. Meililistiga liitumiseks kirjuta oma soovist laura@sorvemaa.ee. Meililisti kaudu võib jagada ka muud pärimusmuusika ja -tantsuga seotud infot nt Saare- ja Muhumaa pärimusmuusika kontsertidest, kus on tantsuvõimalus.


Tansiöhtate (mujal tuntud kui tantsuklubid või tantsutoad) eesmärgiks on hoogustada pärimusmuusikat ja -tantsu ning panna algus pikemale tantsuklubi liikumisele Saaremaal. Eesmärk on luua regulaarne kohtumispaik pärimusmuusikast ja -tantsust huvitunutele ning koondada inimesi ühtsesse Saaremaa tansiöhtate kogukonda. 

Tansiöhtad on üritused, kus pärimusmuusikud mängivad 19.-20 sajandi külapidudel levinud pärimuslikke tantsulugusid, mille järgi saavad tantsijad tantsida. Tansiöhtatel on võimalik nii alustavatel kui ka kogenumatel muusikutel mängida tantsuks pilli, õppida teistelt uusi lugusid ja mänguvõtteid ning tantsijatel on võimalus õppida pärimustantsusid ja arendada tantsutunnetust. Tantsuklubi annab võimaluse nii pärimusmuusikal kui ka -tantsul saada uuesti elavaks ka Saaremaal ning nii korrast korda inimestelt inimestele edasi kanduda ja areneda.

Saaremaal on palju pärimusmuusikuid, kuid puudub regulaarne kokku tulemise võimalus ning samuti ei ole paljudel Saaremaa pärimusmuusikutel tantsuks mängimise kogemust. Lisaks on Saaremaalt üles kirjutatud palju pärimusmuusika arhiivimaterjali, mis vajab elule äratamist. Tansiöhtad on heaks võimaluseks, kus neid palasid, laulusid ja tantse esitada ning kujundada omamoodi tantsuklubi repertuaar. Tansiöhtatele ootame väga pärimusmuusika õpilasi ja täiskasvanuid, kes saavad sündmustel arendada teistega koos- ning tantsuks mängimise oskust.

2023. aasta:

27.01 Kärla khk – Kärla rahvamaja
24.02 Valjala khk – Valjala Rahvamaja
31.03 Karja khk – Pärsama rahvamaja
21.04 Jämaja khk – Päästlase maja Säärel
26.05 Kaarma khk – Aste klubi
30.06 Kihelkonna khk – Mihkli talumuuseum
25.08 Püha khk – Sandla kultuurimaja
29.09 Pöide khk – Laimjala rahvamaja
27.10 Anseküla khk – Taritu koolimaja
24.11 Kihelkonna khk – Lümanda maja

2022. aasta:

27.05.2022 Jaani ja Pöide khk – Orissaare rahvamaja
24.06.2022 Kihelkonna khk – Mihkli talumuuseum
26.08.2022 Anseküla khk – Anseküla seltsimaja
30.09.2022 Muhu khk – Hellamaa külakeskus
28.10.2022 Mustjala khk – Mustjala rahvamaja
25.11.2022 Kaarma khk – Kuressaare muusikakooli kammersaal

Kontakt, lisainfo, ettepanekud:

Laura Naagel: laura@sorvemaa.ee

Saaremaa tansiöhtate projekti toetavad Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Sörvemaa Pärimuse Selts.